همچنان درین بخش:

دیدگاه استراتیژ...

June 18, 2018
داونلود: 28  |  بازدید: 55

ماهنامه خلافت -...

January 03, 2015
داونلود: 226  |  بازدید: 575

ماهنامه تغییر -...

June 04, 2017
داونلود: 1065  |  بازدید: 2102

ماهنامه تغییر -...

May 07, 2017
داونلود: 770  |  بازدید: 2486

دیدگاه استراتیژ...

April 26, 2017
داونلود: 1927  |  بازدید: 4339

ماهنامه تغییر -...

April 12, 2017
داونلود: 610  |  بازدید: 1637
 

هجرت و پناهندگی

رسالۀ "مهاجرت و پناهندگی" به دستِ نشر رسید: "مهاجرت و پناهندگی" رساله ایست که واقعیتِ مهاجرت و پناهندگی را از دیدگاه های مختلف، عوامل و راهکارهای درست آن به بحث گرفته است. ...

داونلود: 1280  |  بازدید: 2844  |  تاریخ نشر: Tuesday, April 18, 2017

نظر تانرا مطرح کنید
اسم تان: اسم تانرا داخل نمایید.
ایمیل : آدرس ایمیل تان را داخل نمایید.آدرس ایمیل اشتباه است.
نظر تان: نظرتان را بنویسید
کود : کود امنیتی را داخل کنید
security code
 
 

قابل توجه!

امت پرودکشن یک شبکه پیشگام در راستای نهضت و بیداری امت اسلامی است که در بخش های تصویری، صوتی و نشراتی فعالیت مینماید. لطفا با لایک نمودن این صفحه و نشر آن و با نظریات و پیشنهادات تان در پهلوی بهتر سازی کیفیت تولیدات ما اجر عظیم را از آن خویش نمایید. با ابراز امتنان