همچنان درین بخش:

لحظاتی با قرآن ...

March 05, 2017
داونلود: 80  |  بازدید: 343

لحظاتی با قرآن ...

March 01, 2017
داونلود: 98  |  بازدید: 765

لحظاتی با قرآن ...

February 17, 2017
داونلود: 117  |  بازدید: 324

لحظاتی با قرآن ...

February 10, 2017
داونلود: 67  |  بازدید: 2016

لحظاتی با قرآن ...

December 04, 2016
داونلود: 28  |  بازدید: 277

لحظاتی با قرآن ...

October 27, 2016
داونلود: 26  |  بازدید: 544
 

لحظاتی با قرآن کریم:تفسیر سورة التِّین

در این برنامه ما به تفسیر گوشه ای از احکام و مفاهیم کلام حق می پردازیم؛ تا باشد که برداشت عملی از تفسیر قرآن کریم منحیث راهنما و روش زندگی فردی و جمعی ما گردد...

داونلود: 41  |  بازدید: 408  |  تاریخ نشر: Thursday, December 29, 2016

نظر تانرا مطرح کنید
اسم تان: اسم تانرا داخل نمایید.
ایمیل : آدرس ایمیل تان را داخل نمایید.آدرس ایمیل اشتباه است.
نظر تان: نظرتان را بنویسید
کود : کود امنیتی را داخل کنید
security code
 
 

قابل توجه!

امت پرودکشن یک شبکه پیشگام در راستای نهضت و بیداری امت اسلامی است که در بخش های تصویری، صوتی و نشراتی فعالیت مینماید. لطفا با لایک نمودن این صفحه و نشر آن و با نظریات و پیشنهادات تان در پهلوی بهتر سازی کیفیت تولیدات ما اجر عظیم را از آن خویش نمایید. با ابراز امتنان