همچنان درین بخش:

ماهنامه تغییر -...

May 07, 2017
داونلود: 354  |  بازدید: 1299

دیدگاه استراتیژ...

April 26, 2017
داونلود: 729  |  بازدید: 1849

هجرت و پناهندگی...

April 18, 2017
داونلود: 591  |  بازدید: 1395

ماهنامه تغییر -...

April 12, 2017
داونلود: 354  |  بازدید: 1061

مجلۀ قیام - شما...

April 10, 2017
داونلود: 236  |  بازدید: 608

مجلۀ قیام - شما...

April 05, 2017
داونلود: 235  |  بازدید: 442
 

تفکیر - پشتو

تفکیر - پشتو...

داونلود: 79  |  بازدید: 834  |  تاریخ نشر: Monday, December 05, 2016

نظر تانرا مطرح کنید
اسم تان: اسم تانرا داخل نمایید.
ایمیل : آدرس ایمیل تان را داخل نمایید.آدرس ایمیل اشتباه است.
نظر تان: نظرتان را بنویسید
کود : کود امنیتی را داخل کنید
security code
 
 

نظریات در مورد این ویدیو:

مشفق
ما ډیر کتابونه لیدلی دی چی زما خوښ سی هغه بیا کریډیټ کارډ غواړی ، او دا کتابونه خو زموږ دپاره ډیر مهم دی او ستاسی څخه مننه چی داسی کتابونه مو زموږ د ویښتیا لپاره وړاندی کړی دی، موږ ستاسی په خدمت کی یو!

Tuesday, December 06, 2016

قابل توجه!

امت پرودکشن یک شبکه پیشگام در راستای نهضت و بیداری امت اسلامی است که در بخش های تصویری، صوتی و نشراتی فعالیت مینماید. لطفا با لایک نمودن این صفحه و نشر آن و با نظریات و پیشنهادات تان در پهلوی بهتر سازی کیفیت تولیدات ما اجر عظیم را از آن خویش نمایید. با ابراز امتنان