همچنان درین بخش:

څوشیبی له قران ...

September 22, 2018
داونلود: 15  |  بازدید: 129

څوشیبی له قران ...

September 20, 2018
داونلود: 17  |  بازدید: 149

څوشیبی له قران ...

September 19, 2018
داونلود: 30  |  بازدید: 144

څوشیبی له قران ...

September 01, 2018
داونلود: 43  |  بازدید: 286

څوشیبی له قران ...

August 30, 2018
داونلود: 24  |  بازدید: 129

څوشیبی له قران ...

August 29, 2018
داونلود: 36  |  بازدید: 131
 

امریکا زندانبان مجنون

سنای امریکا 400 صفحه از گزارش 4000 صفحه ای تیم تحقیقاتی از زندان های سازمان استخبارات امریکا CIA را منتشر کرد. درین بحث خواهید دانست که چرا این گزارش قبلاً منتشر نشد؟ واقعیت این گزارش چیست؟ حقیقت واکنش رئیس جمهور افغانستان درین قبال از چه قرار است؟...

داونلود: 181  |  بازدید: 1118  |  تاریخ نشر: Sunday, December 14, 2014

نظر تانرا مطرح کنید
اسم تان: اسم تانرا داخل نمایید.
ایمیل : آدرس ایمیل تان را داخل نمایید.آدرس ایمیل اشتباه است.
نظر تان: نظرتان را بنویسید
کود : کود امنیتی را داخل کنید
security code
 
 

قابل توجه!

امت پرودکشن یک شبکه پیشگام در راستای نهضت و بیداری امت اسلامی است که در بخش های تصویری، صوتی و نشراتی فعالیت مینماید. لطفا با لایک نمودن این صفحه و نشر آن و با نظریات و پیشنهادات تان در پهلوی بهتر سازی کیفیت تولیدات ما اجر عظیم را از آن خویش نمایید. با ابراز امتنان