همچنان درین بخش:

څوشیبی له قران ...

September 22, 2018
داونلود: 59  |  بازدید: 374

څوشیبی له قران ...

September 20, 2018
داونلود: 61  |  بازدید: 388

څوشیبی له قران ...

September 19, 2018
داونلود: 68  |  بازدید: 382

څوشیبی له قران ...

September 01, 2018
داونلود: 86  |  بازدید: 502

څوشیبی له قران ...

August 30, 2018
داونلود: 72  |  بازدید: 275

څوشیبی له قران ...

August 29, 2018
داونلود: 74  |  بازدید: 248
 

مشروعیت حکومت فعلی افغانستان

برنامه کنونی در مورد چگونگی مشروعیت حکومت جدید در افغانستان تمرکز دارد. درین برنامه روی جمهوریت‌‌‌‌ُ، نظام اسلامی و واقعیت کنونی حکومت جدید در افغانستان پس از بحران 6 ماهه و افتضاح انتخابات بحث و گفتگو صورت گرفته است...

داونلود: 230  |  بازدید: 1323  |  تاریخ نشر: Sunday, October 19, 2014

نظر تانرا مطرح کنید
اسم تان: اسم تانرا داخل نمایید.
ایمیل : آدرس ایمیل تان را داخل نمایید.آدرس ایمیل اشتباه است.
نظر تان: نظرتان را بنویسید
کود : کود امنیتی را داخل کنید
security code
 
 

قابل توجه!

امت پرودکشن یک شبکه پیشگام در راستای نهضت و بیداری امت اسلامی است که در بخش های تصویری، صوتی و نشراتی فعالیت مینماید. لطفا با لایک نمودن این صفحه و نشر آن و با نظریات و پیشنهادات تان در پهلوی بهتر سازی کیفیت تولیدات ما اجر عظیم را از آن خویش نمایید. با ابراز امتنان