همچنان درین بخش:

څوشیبی له قران ...

September 22, 2018
داونلود: 90  |  بازدید: 723

څوشیبی له قران ...

September 20, 2018
داونلود: 82  |  بازدید: 523

څوشیبی له قران ...

September 19, 2018
داونلود: 82  |  بازدید: 528

څوشیبی له قران ...

September 01, 2018
داونلود: 99  |  بازدید: 649

څوشیبی له قران ...

August 30, 2018
داونلود: 83  |  بازدید: 338

څوشیبی له قران ...

August 29, 2018
داونلود: 88  |  بازدید: 304
 

پیمان امنیتی میان کابل واشنگتن

پیامد پیمان امنیتی چه هست، آیا این پیمان میان دو حاکمیت مستقل صورت گرفت است و این پیمان از معاهدات گندمک؛ پشاور و دیورند چه تفاوت دارند؟ همه ی این موضوعات و مسائل دیگر را در این قسمت از برنامه بسوی روشنای پیگیری کنید...

داونلود: 225  |  بازدید: 1343  |  تاریخ نشر: Sunday, October 12, 2014

نظر تانرا مطرح کنید
اسم تان: اسم تانرا داخل نمایید.
ایمیل : آدرس ایمیل تان را داخل نمایید.آدرس ایمیل اشتباه است.
نظر تان: نظرتان را بنویسید
کود : کود امنیتی را داخل کنید
security code
 
 

قابل توجه!

امت پرودکشن یک شبکه پیشگام در راستای نهضت و بیداری امت اسلامی است که در بخش های تصویری، صوتی و نشراتی فعالیت مینماید. لطفا با لایک نمودن این صفحه و نشر آن و با نظریات و پیشنهادات تان در پهلوی بهتر سازی کیفیت تولیدات ما اجر عظیم را از آن خویش نمایید. با ابراز امتنان